توسعه کسب و کار

 

 

رشد يك كسب و كار به معناي پيشرفت آن نسبت به شرايط كنوني است. كه اين پيشرفت مي تواند به معناي افزايش سود، كاهش تلفات، جذب مشتري بيشتر، پيدا كردن و وارد شدن در بازارهاي جديد، شناخته شدن و در ديد بودن بيش از گذشته و موارد دیگری كه از نظر ما مطلوب هستند باشد.اگر مي خواهيد كسب و كار خود را توسعه دهيد بايد از آنچه كه مي خواهيد بدست آوريد، هر كجا مي خواهيد برسيد و آنچه كه مي خواهيد كسب و كارتان به آن تبديل شود ديد مناسبي داشته باشيد.

شايد اكنون كه كسب و كاري داريد احساس قلبي شما اين باشد كه حرفه شما به خوبي پيش مي رود و رشد خوبي هم دارد ولي براي اطمينان از اين موضوع احتياج به راهنمایی و مشاوره داريد. با سازماندهي يا سازماندهي دوباره عمليات و فرايندها مي توانيد كسب و كار خود را به ماشيني كاراتر تبديل كنيد. توسعه و بهينه سازي در همه اشكال كسب و كار قابل انجام است.برون سپاري براي شروع مي تواند يك انتخاب خوب باشد.دو واقعیت را باید در نظر گرفت. نخست اینکه «بزرگ شدن کسب و کار» معیارهای مختلفی دارد و دوم اینکه برای توسعه کسب و کار نیز، «استراتژیها و ابزارهای مختلفی» وجود دارد. با وجودی که استراتژی های توسعه‌ی کسب و کار ساده و در دسترس به نظر می‌رسند اما دامهای زیادی در مسیر توسعه کسب و کار وجود دارد و به همین  دلیل  موسسه ما خدمات متنوعی  از مرحله تعریف کسب و کار تا مشاوره سرمایه‌گذاری  ،مشتریان را یاری خواهد کرد.