مشاوره حقوقی

 

 

ما با بهره گیری از متخصصین حقوق داخلی و بین الملل که علاوه بر دارا بودن مدارک تخصصی این رشته ، دارای سالها تجربه در انعقاد قراردادهای داخلی و بین المللی هستند ، به مشتریان خود این اطمینان خاطر را می دهیم که با استفاده از یک تیم حقوقی مسلط ، امکان انعقاد یکقراردادکاملا صحیح و حقوقی ، که در آن ضمن حفظ منافع تجاری مشتریان ، جنبه های قانونی قرارداد نیز لحاظ گردیده باشد ، فراهم گردد.

همچنین بهترین راهکار و مشاوره حقوقی در خصوص تاسیس و شروع فعالیت تجاری، ثبت علامت تجاری, لوگو , آرم ,ثبت برند، نام تجاری و تغییرات شرکت را ارائه می دهیم.