اعتبارسنجی

 

 

گزارش اعتباری شامل انواع اطلاعات هویتی، اطلاعات شغلی، اطلاعات اعتباری و سوابق می باشد. لازم به ذکر است ساختار این گزارش ها بسته به نوع مشتری (حقیقی/حقوقی) متفاوت است.

اعتبار سنجی ریسک مشتری را کاهش داده و در نتیجه سقف اعتباری وی را افزایش دهد.. فرآیند اعتبارسنجی در آوید رایان عمدتا با بهره مندی از دانش فنی و تخصصی کادر مجرب کارشناسی مستقر در محل صورت می گیرد، ما می توانیم از زمان تحویل کامل مدارک، در کوتاهترین مدت ارائه گزارش اعتبارسنجی مشتریان اعتباری را ارائه نماییم.مبناي سنجش اعتبار، اطلاعات واقعي است که بروز رساني شده و نشان دهنده تاريخچه رفتار اعتباري فرد يا شركت ميباشد كه بصورت علمي محاسبه گرديده و يك امتیاز قابل مقايسه ارائه مي نماید.