آموزش

 

 

آوید رایان برای مدیران و حسابداران که در زمینه های مختلف حسابداری نیازمند آموزش و به روز رسانی اطلاعات  خود می باشند بصورت تخصصی و کارگاهی کلاس های آموزشی برگزار می کند.