ثبت شرکت

 

 

ثبت و راه اندازی شرکت و تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی همیشه برای بیشتر افراد مسئله بر انگیز می باشد. اینکه چرا بایدشرکت ثبت کنند؟ آیاثبت شرکت می تواند به کسب و کار آنها کمک کند یا خیر؟ چقدر باید هزینه نمایند ؟  چگونهثبت شرکت انجام می شود ؟  تفاوت بین شرکت ها چیست و کدام نوع شرکت می تواند برای فعالیت مورد نظرشان مناسب تر باشد ؟ فرآیندثبت شرکت چقدر زمان بر است و چه مدارکی برای ثبت شرکت مورد نیاز است ؟ و هزاران سئوال دیگری که برای اتخاذ تصمیم نهایی برای این افراد به وجود می آید .

در این مقوله آوید رایان به دنبال شفاف تر کردن دلایل ثبت شرکت، نحوه ثبت و مدارک مورد نیاز برای آنها و شیوه انجام تغییرات در دامنه فعالیتی کلیه شرکت ها می باشد.

 

.