ارائه صورت های مالی به زبان های (انگلیسی ، اسپانیایی، ترکی استانبولی ، چینی ، آذری)

 

 

موسسه خدمات مالي آوید رایان با بکارگیری حسابداران مجرب قادر به تهیه تراز و صورت های مالی به زبان های انگلیسی ، ترکی ، آذری ، اسپانیایی وچینی می باشد.