تهیه صورت های مالی

 

 

هدف صورت های مالی یا گزارش‌های مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‌شده و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‌ای که برای طیفی گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی سود‌مند واقع شود .ترازنامه به زبان ساده مشخص می‌نماید که یک موسسه چه میزان دارایی دارد.