مشاور مالی و مالیاتی

 

 

برای داشتن سازمانی چابک و خلاق، داشتن مشاوره مالی مناسب، امری ضروری است .مشاوران مالی مستقل ما افرادی خبره ‌هستند که در مورد مسائل مالی به مشتریان مشاوره می‌دهند وخدمات مختلف مالی را از سراسر بازار توصیه می‌کنند . مشاوران مالی ما ، وضعیت مالی، ترجیحات و اهداف مشتری خود را دقیق بررسی می کنند و  اطلاعات را جمع آوری می کنند. سپس اقدام مناسب را برای رسیدن مشتری به اهدافش توصیه می‌کنند؛ و در صورت لزوم خدمات مالی مناسب مطابق نیازهای مشتری توصیه می‌شود.از جمله این موارد :سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی بازنشستگی، بیمه، حفاظت ، وام مسکن (یا سایر انواع وام)، همچنین در رابطه با مالیات و ... هستند.

همیشه هزینه هایتان را کاهش دهید و نه مشتریانتان را، و اطلاعات خود را در جهان بدون مرز، محافظت کنید و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنید.