حسابداری

 

 

در دنياي امروز كه ارتباطات اقتصادي هر روز شکل تازه ای به خود میگیرد . تغييرات مالي افراد ، شرکتها و موسسات بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است. در این راستا برون سپاری حسابداری به عنوان تصمیمی موثر و راهبردی مورد توجه قرار می گیرد و مبنای این کار را در مزایایی مانند کاهش هزینه،افزایش کیفیت خدمات و دستیابی به گزارشات مالی که در جهت شفاف سازی مالی و سندی برای تصمیم گیری هدایت و راهبری شرکت است.برون سپاری به عنوان یک استراتژی و یا در سطحی پایین تر به عنوان یک سیاست اجتناب ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت ها امری ضروری است.

بدین وسیله موسسه خدمات مالی آوید رایان افتخار دارد در راستای ارائه خدمات حسابداری با بهره گیری از تجارب ارزنده آماده همکاری با شما عزیزان باشد.